تخفیف ویژه مناسبتی!

برای مناسبت های مختلف گل هدیه دهید چرا که انرژی مثبت و حس و حال خوبی را با گل هدیه می دهید.

بهترین تخفیف خرید گل و گیاه

فروشگاه آنلاین
گل و گیاه اکسترا
همراه با ارسال

گل را می‌توان جوانه‌ای تصور کرد که برای تولیدمثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. این برگ‌های تغییرشکل‌یافته را قسمت‌های گل می‌نامند.
_

1/3

در فروشگاه آنلاین اکسترا
انتخاب هر نوع گل و گیاهی
امکان پذیر است.

گل را می‌توان جوانه‌ای تصور کرد که برای تولیدمثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. این برگ‌های تغییرشکل‌یافته را قسمت‌های گل می‌نامند.
_

2/3

هدیه گل و گیاه بخرید
گل و گیاه اکسترا
همراه با ارسال

گل را می‌توان جوانه‌ای تصور کرد که برای تولیدمثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. این برگ‌های تغییرشکل‌یافته را قسمت‌های گل می‌نامند.
_

3/3

پرطرفدارترین دسته بندی ها

گیاه آپارتمانی

۳۰ آیتم

پرفروش ترین ها

۱۲ آیتم

عروسی

۲۲ آیتم

مناسبتی

۱۳ آیتم

کار ما چیست؟

گل را می‌توان جوانه‌ای تصور کرد که برای تولیدمثل گیاه مادر تغییر شکل یافته‌است. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود.